top of page

De små tings videnskab


Nanotech Academy giver unge viden om nanoteknologi på godt og ondt. Vi var med til at tilrettelægge undervisningssitet sammen med DTU Nanotech og har bl.a. skrevet disse artikler:

Når småt ikke er godt

Nanomedicin er et præcisionsvåben mod alvorlige sygdomme

I nanotidsalderen er det først fremmest er vores forestillingsevne, der begrænser os

bottom of page